förklaring_layout

Antonio Negri & Michael HardtFörklaring

Detta är inte ett manifest. Manifest erbjuder en skymt av en värld som komma skall och åkallar det subjekt som för närvarande bara är ett spöke men som måste materialiseras för att bli förändringens aktör. Manifest fyller samma funktion som antikens profeter, vilka genom kraften i sina visioner skapade sitt eget folk. Dagens sociala rörelser har kastat om ordningen och gjort manifest och profeter överspelade. Förändringens aktörer har redan vällt ut på gatorna och ockuperat städernas torg, där de inte bara har hotat och störtat härskare utan också skapat visioner om en ny värld.

Ännu viktigare är kanske att multituderna genom sina logiker och praktiker, genom sina slagord och begär, har uttalat en förklaring om en ny uppsättning principer och sanningar. Hur kan deras förklaring läggas till grund för uppbyggnaden av ett nytt och hållbart samhälle? Hur kan dessa principer och sanningar vägleda oss när vi försöker återuppfinna nya sätt att förhålla oss till varandra och vår omvärld?

I sitt uppror måste multituderna upptäcka passagen från förklaring till konstitution.

Om boken
Författare
 • Utgivningsdatum: 7 januari, 2013

  Pris: 120 kr

  ISBN: 9789186273347

  Antal sidor: 168

  Översättare: Oskar Söderlind

  Orginaltitel: Declaration

 • Antonio Negri

  Den italienske filosofen Antonio Negri har genom böckerna Imperiet och Multituden (skrivna tillsammans med Michael Hardt) gjort sig känd som en av vår tids mest kontroversiella politiska tänkare. I sin nya bok Porslinsfabriken riktar han uppmärksamheten mot själva de språkliga förutsättningarna för vår förmåga att tänka politiskt, och inbjuder oss att reflektera kring en rad nya begrepp som förmår fånga den radikala kraften i de dramatiska förändringar som präglar dagens värld.

  Läs mer om Antonio Negri

  Michael Hardt

  Michael Hardt är en amerikansk politisk filosof och professor i litteraturvetenskap på Duke University.

  Läs mer om Michael Hardt