Ania LoombaKolonialism/postkolonialism

180.00 kr

Kategorier: , ,

Beskrivning

Vilken roll spelar kolonialismens historia och arv i dagens värld? Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter?

Aina Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet. Med den uttalade ambitionen att presentera postkolonialismens centrala frågeställningar och debatter i ett så klart och »användarvänligt« språk som möjligt, lotsar Loomba läsaren genom ett forskningsfält som ofta beskrivs som svårtillgängligt och slutet. I tre tematiska detal belyses postkolonialismens historia och uppkomst, konstruktionen och dekonstruktionen av koloniala och postkoloniala identiteter samt dagens utmaningar mot kolonialismens nedärvda strukturer.

Ämnen som diskuteras ingående i denna omarbetade och utvidgade utgåva är:

  • – de viktigaste dragen i kolonialismens ideologier och historia
  • – förhållandet mellan koloniala diskurser och litteratur
  • – kopplingen mellan feminism och postkolonialism
  • – den senaste utvecklingen inom postkolonial teori och historieskrivning
  • – postkoloniala perspektiv på globaliseringsdebatten

Mer information

Vikt 0.38 kg