, , , ,

Om Gud var människorättsaktivist

Idag upplever vi ett paradigmskifte i och med att västerlandets sociokulturella modell genomgår sin slutgiltiga kris. I denna situation ställs själva grundfrågorna för den mänskliga samlevnaden på sin spets genom att en mängd motstridiga principer och värderingar gör lika anspråk på giltighet.

I föreliggande bok angriper sociologen, kritikern och aktivisten Boaventura de Sousa Santos ett av vår tids stora spänningsfält, nämligen den latenta konflikten mellan å ena sidan den konventionella människorättsideologin och å andra sidan de olika politiska teologier som har upplevt ett kraftigt uppsving under de senaste decennierna. Med komplexitet som analytiskt verktyg analyserar de Sousa Santos denna grundläggande tvist och identifierar såväl återvändsgränder som potentiella allianser där pluralistiska teologier och progressiva människorättskamper kan dra nytta av varandra i emancipatoriska projekt.

Boaventura de sousa santos är professor i sociologi vid universitetet i Coimbra. Han är författare till ett stort antal böcker om bland annat epistemologi, demokratiteori och mänskliga rättigheter. Under det senaste decenniet har han varit nära engagerad i World Social Forum.

  • Utgivningsår 2014
  • ISBN 978-91-86273-37-8
  • Sidantal 180
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Demokratiteori & Filosofi m.fl