Osakralivfront

Judith ButlerOsäkra liv

I sin mest personliga bok hittills samlar Judith Butler fem tematiskt sammanhängande essäer som alla är skrivna i kölvattnet efter händelserna den 11 september 2001. Osäkra liv behandlar det globala krig mot terrorismen som sedan dess utspelar sig, och i vars namn internationella åtaganden och konstitutionella garantier upphävs. Butler analyserar hur krigets diskurs begränsar vår förståelse av det mänskliga genom att framställa vissa liv som ”osörjbara”, som mindre än mänskliga, vilket gör att de kan dödas utan konsekvenser eller protester. I kontrast till dessa avhumaniserande praktiker föresätter sig Butler att söka efter en ny global politisk gemenskap grundad på insikten om alla människors sårbarhet och utsatthet för andras våld.

Judith Butler är en av dagens mest namnkunniga politiska teoretiker. Osäkra liv bildar tillsammans med boken Krigets ramar stommen i hennes senare produktion, som behandlar krigets politiska och etiska konsekvenser.

Om boken
Författare
 • Utgivningsdatum: 10 maj, 2011

  Pris: 140 kr

  ISBN: 978-91-86273-20-0

  Antal sidor: 260

  Översättare: Sarah Clyne Sundberg

 • Judith Butler

  Judith Butler är professor vid Institutionen för retorik och komparativ litteratur vid University of California. Bland hennes tidigare utgivna böcker återfinns Genus ogjort, Genustrubbel och Osäkra liv.

  Läs mer om Judith Butler