Slöjanspolitik_framsida_ny

Joan Wallach ScottSlöjans politik

År 2004 antogs i Frankrike en lag som förbjuder elever att bära ”iögonfallande tecken” på religiös tillhörighet i allmänna skolor. Även om lagen gäller alla religiösa grupper, riktas den i första hand mot muslimska flickor som bär huvudduk. Lagens anhängare betraktar slöjan som en symbol för islams oförmåga att moderniseras och hävdar att förbudet är ett sätt att försvara Frankrikes sekulära och liberala värderingar.

I Slöjans politik levererar historikern Joan Wallach Scott en skarp kritik av detta synsätt. Utifrån en noggrann analys av de centrala teman som strukturerade debatten – rasism, sekularism, individualism och sexualitet – visar hon hur huvudduksförbudet inte har underlättat samexistensen mellan religiösa och kulturella grupper utan tvärtom bidragit till att skärpa dessa skiljelinjer i det franska samhället.

Scott menar att den traditionella enhetstanken inte längre är en fungerande modell för västvärldens demokratier. Istället krävs ett nytt synsätt där olikheter och mångfald accepteras som nödvändiga och värdefulla komponenter i den nationella gemenskapen.

Om boken
Författare
 • Utgivningsdatum: 20 juni, 2010

  Pris: 140 kr

  ISBN: 978-91-86273-08-8

  Antal sidor: 210

  Översättare: Sarah Clyne Sundberg

  Orginaltitel: The politics of the veil

 • Joan Wallach Scott

  Joan Wallach Scott är en amerikansk historiker och professor i Princeton, New Jersey. Scotts har specialiserat sig på fransk historia med inriktning på genushistoria.

  Läs mer om Joan Wallach Scott