Om förlaget

TankeKraft förlag bildades hösten 2003 av Rasmus Redemo och Oskar Söderlind. Förlagets första bok utkom sommaren därpå och vid skrivande stund arbetar vi bland annat med översättningar av Pierre Rosanvallon och Gayatri Chakravorty Spivak.

TankeKraft är och förblir ett litet och från periferin kämpande förlag som ämnar fortsätta att ge ut högklassig litteratur av politisk karaktär.

Kontakta oss

[si-contact-form form=’1′]