”Vi planerar ett attentat. Vi vill bli de som gör skillnad – inte för vår egen skull, utan för skillnadens.”

Dessa två meningar inleder det utgivna manifestet. Boken handlar om hur enskilda individer måste förändra ett destruktivt samhällssystem för allas vår skull. Förändringen syftar till en långsiktig omvandling, en betydelsefull skillnad, av varje människas sätt att leva på naturens resurser.

Läsaren får ta del av analyser om samhället som görs utifrån beskrivningar av samtida händelser. Arter hotas i hög hastighet, fiskbestånd kollapsar, skogar skövlas och hela världens klimatsystem rubbas. Hushållsmaskiner, bilar, kläder, elektronik, resor och butiker håller en standard som är möjlig genom exploatering och som därför är orättfärdig. Moderna exempel kopplas till historiska förlopp samt naturvetenskapliga och humanistiska hänvisningar, vilka återges med en personlig ton.

Textens upphovsmän vet vad vi måste göra. De har panik inför de globala ekologiska kriserna. Och de vill inte längre vänta på katastrofen. Manifestet är en både personlig och politisk redogörelse av en idé om hur den tänkande medborgaren skrider till handling. En intresseväckande dimension i manifestet är reflektionerna som beskriver författar(ens/nas) rädsla, osäkerhet – och vilja. Läsaren får veta att det snart kommer att ske åtminstone en olaglig aktion mot svensk infrastruktur.