Utgivningen under 2018

TankeKraft har äntligen vaknat ur dvalan och vi vågar utlova ett spännande utgivningsår. Redan nu finns Judith Butlers nya bok Mot en performativ teori om offentliga församlingar att beställa och inom kort utkommer Antonio Negri och Michael Hardts Assembly i svensk översättning. Innan sommaren bör även antologin Zizek som samtidsanalytiker (i redaktion av Anders Burman och Cecilia Sjöholm) finnas på bokdiskarna. Senare under året kommer TankeKraft även ge ut översättningar av Chantal Mouffe, Catherine Malabou och Achille Mbembe. Vi kommer även bygga vidare på Foucaults föreläsningsserie med två nya volymer (Subjektivitet och sanning och Att styra de levande), återkomma till förlagets Att läsa serie med volymen Att läsa Lacan, ge ut en samlingsvolym av Michael Azar tidigare verk samt antologin Deleuze och litteraturen (i redaktion av Sven Olov Wallenstein och Johan Sehlberg).