Våren 2016: Nya böcker från TankeKraft förlag

Zizek om Lacan av Slavoj Zizek / Vad Fanon sa av Lewis Gordon / Anti-Oidipus av Gilles Deleuze och Félix Guattari / Att läsa Spinoza (red.) Fredrika Spindler och Carl Montan / Peter Weiss: En biografi av Werner Schmidth / Valfrihetens tyranni av Renata Salecl