Fredric Jameson

Fredric Jameson är en amerikansk litteraturkritiker och marxistisk statsvetare. Några av hans mest kända böcker är Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism, The Political Unconscious och Marxism and Form. Jameson är för närvarande William A. Lane-professor vid Duke University.


Böcker av Fredric Jameson