,

Kapitalets gåta

Den senaste tidens finansiella tumult har skakat om världsordningen i grunden. Politiker, ekonomer och andra experter har stått handfallna och varit lika oförmögna att förutse som ta itu med de namnlösa krafter som på ett ögonblick kan föröda ekonomier och rasera människors tillvaro. Den kris som vi befinner oss i tycks vara såväl obeveklig som omöjlig att förstå.

David Harvey menar dock att den senaste kraschen endast kan begripas om den ses i ljuset av kapitalismens långsiktiga utveckling. Genom att sätta den nuvarande krisen i denna breda historiska kontext, med särskilt fokus på den finansiella expansion som har skett från 1970-talet och framåt, visar Harvey att kriser slår hårdast mot den arbetande befolkningen, men att de också öppnar nya möjligheter att ifrågasätta systemets legitimitet. Från och med nu kommer kampen att stå mellan de som vill återupprätta det havererade systemet och de som vill ersätta det med en alternativ ordning byggd på social rättvisa och ekonomisk jämlikhet.

  • Utgivningsår 2011
  • ISBN 978-91-86273-23-1
  • Sidantal ca 350
  • Original Enigma of Capital
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av David Harvey


Mer ur Ekonomi & Marxism