Att läsa Hegel (2012)

TankeVerket på Södra teatern:
Att läsa Hegel
Anders Burman, Anders Bartonek, Sven-Olov Wallenstein och Victoria Fareld
Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 19:00

Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt portalfiguren för de senaste två århundradenas filosofi och politiska teori. Såväl marxismen som existentialismen, fenomenologin och den kritiska teorin, ja även den moderna analytiska filosofin, uppstod till stor del som reaktioner på hans tänkande och den hegelianism som utvecklades efter hans död.

Med anledning av den nyutkomna antologin Att läsa Hegel samtalar bokens redaktörer Anders Burman och Anders Bartonek med Sven-Olov Wallenstein och Victoria Fareld om Hegels verk och betydelse för filosofins utveckling.

Boken Att läsa Hegel innehåller tio tongivande Hegelläsningar av några av den kontinentalfilosofiska traditionens förgrundsgestalter, såsom Theodor Adorno, Jacques Derrida och Judith Butler. I antologin behandlas för Hegel centrala teman som frågan om begäret i Andens fenomenologi, kampen om erkännandet och den dialektiska relationen mellan herren och slaven.