Kommande böcker

TankeKraft arbetar med flera utgivningsspår under 2020 och 2021.

”Att läsa”-serien får tillskott med Att läsa Lacan i redaktion av Erik Bryngelsson, Att läsa Foucault i redaktion av Karl Lydén och Att läsa Deleuze i redaktion av Sven-Olov Wallenstein.

Översättningarna av Michel Foucault väntar även dessa på tillskott. Av föreläsningsserien tillkommer De abnorma i översättning av Oscar Söderlind, Viljan att veta i översättning av Johan Sehlberg och Subjektets hermeneutik i översättning av Manne Lappalainen. Utöver dessa väntar Orden och tingen i översättning av Fredrika Spindler. Slutligen utkommer Gilles Deleuze klassiska bok om Foucault i en omarbetad översättning av Sven-Olov Wallenstein.

På det franska temat väntar även en antologi från Södertörns Högskola om Jacques Rancières teorier om det politiska och det estetiska i redaktion av Anders Burman, Tora Lane och Kim West.

Även det psykoanalytiska spåret expanderar. Psykoanalysens filosofi av Johan Eriksson utforskar psykoanalysens framväxt och nutida ställning utifrån ett filosofiskt perspektiv. Antologin Psykoanalysen och döden i redaktion av Tobias Wessely och Pablo Lerner fokuserar på läsningar av Freud och dödsdriften. Dessutom utkommer Catherine Malabous Métamorphoses de l’intelligence i översättning av Carl Magnus Juliusson (svensk titel inom kort).

Förlagets postkoloniala utgivning får även den förstärkning. Michael Azars tre första verk: Frihet, jämlikhet, brodermord, Sartres krig och Den koloniala bumerangen utges i en samlad volym med ett nyskrivet förord av Azar. I samarbete med Glänta förlag kommer TankeKraft förlag att ge ut Achille Mbembes Kritik av det svarta förnuftet (i översättning av Ylva Gislén och Emet Brulin). TankeKraft arbetar även på en antologi som samlar texter av Stuart Hall i redaktion av Athena Farrokhzad, Felicia Mulinari och Leandro Schclarek Mulinari. Arbetstiteln är Stuart Hall och Vi.

Utöver dessa väntar även förlagets fortsatta utsvävning från den facklitterära genren med Jenny Hvals roman Hata Gud samt den (bio)grafiska romanen Eugene V. Debs av Noah Van Sciver.