Kommande böcker

Sommaren 2020 flyttar TankeKraft förlagsverksamheten till Rörum på Österlen. Platsen är tänkt att utgöra verksamhetens nya knutpunkt med författarsamtal, bokcafé och andra tillställningar. Givetvis kommer TankeKrafts utgivning att finnas kvar i Aspuddens Bokhandel, men förhoppningen är att vi nu ses i Skåne!

Tankekraft kommer att fortsätta arbetet med ett flertal utgivningsspår under år 2020 och 2021.

”Att läsa”-serien väntar tillskott med Att läsa Lacan i redaktion av Erik Bryngelsson, Att läsa Foucault i redaktion av Karl Lydén och Att läsa Deleuze där redaktionen består av Sven-Olov Wallenstein och Johan Sehlberg som tidigare varit redaktörer för Deleuze och Litteraturen på TankeKraft.

Översättningarna av Michel Foucault väntar även dessa på tillskott. Av föreläsningsserien tillkommer De abnorma i översättning av Oscar Söderlind, Viljan att veta i översättning av Johan Sehlberg och Subjektets hermeneutik i översättning av Manne Lappalainen. Utöver dessa väntar ett av Foucaults tidigare verk, Orden och tingen, i översättning av Fredrika Spindler. Slutligen utkommer Gilles Deleuze klassiska bok om Foucault i en omarbetad översättning av Sven-Olov Wallenstein.

På det franska temat väntar även en antologi från Södertörns Högskola om Jacques Rancières teorier om det politiska och det estetiska i redaktion av Anders Burman, Tora Lane och Kim West. 

Även det psykoanalytiska spåret expanderar. Psykoanalysens filosofi av Johan Eriksson utforskar psykoanalysens samtida potentialitet utifrån dess egen filosofiska självförståelse och argumenterar för psykoanalysen som en subjektivitetens vetenskap i polemik mot ett vetenskapligt objektivitetsanspråk. Antologin Psykoanalysen och döden i redaktion av Tobias Wessely och Pablo Lerner fokuserar på läsningar av Freud och dödsdriften. Dessutom utkommer Catherine Malabous Métamorphoses de l’intelligence i översättning av Carl Magnus Juliusson.

Förlagets postkoloniala utgivning får även den förstärkning. Michael Azars tre första verk: Frihet, jämlikhet, brodermordSartres krig och Den koloniala bumerangen utges i en samlad volym med ett nyskrivet förord av Azar. Under hösten 2020 släpps Afrotopia av Felwine Sarr, i svensk översättning av Carl Magnus Juliusson, där författaren reflekterar över afrikanska filosofier och utopier i kolonialismens efterdyningar. I samarbete med Glänta förlag kommer TankeKraft förlag att ge ut Achille Mbembes Kritik av det svarta förnuftet (i översättning av Ylva Gislén och Emet Brulin). TankeKraft arbetar även på en antologi som samlar texter av Stuart Hall i redaktion av Athena Farrokhzad, Felicia Mulinari och Leandro Schclarek Mulinari. Arbetstiteln är Stuart Hall och Vi

Utöver dessa väntar även förlagets fortsatta utsvävning från den facklitterära genren med Jenny Hvals roman Hata Gud, i översättning av författaren Jenny Högström, samt den (bio)grafiska romanen Eugene V. Debs av Noah Van Sciver.