Kommande böcker

I skrivande stund arbetar TankeKraft med flera olika utgivningsspår.

I samarbete med Tankesmedjan Katalys kommer vi under våren ge ut Chantal Mouffes senaste bok ”For a left populism” och genom ett liknande samarbete med bokförlaget Glänta publicerar vi Achille Mbembes ”Kritik av det svarta förnuftet”.

I februari utkommer Michael Hardt och Antonio Negris senaste bok som på svenska fått titeln ”Samling”. Vi ger även ut två efterlängtade föreläsningsband av Michel Foucault, ”Subjektivitet och sanning” och ”Om styrandet av de levande”.

Den 8e mars utkommer sedan boken ”Feminism för de 99% av Cinzia Arruzza, Tithi Bhattachary och Nancy Fraser.

Under sommaren, tidig höst utkommer sedan två volymer av den franska teoretikern och feministen Catherine Malabou som vi arbetat med under en längre tid. I samband med denna utgivning har vi även bjudit Malabou till Sverige för föreläsningar i såväl Göteborg som Stockholm.

Till hösten 2019 har vi dessutom sparat några riktigt sprakande nyheter. Dels en översättning av Foucaults klassiska verk Les Mots et les Choses (i översättning av Fredrika Spindler), dels förlagets första skönlitterära satsning.

TankeKraft har även beslutat sig för att återvända till bokmässan i Göteborg. I samband med detta kommer ni få väldigt mycket mer av ovanstående, så håll till godo!