Aktuellt


Nyutgiven bok om döden och det omedvetna

Freud och dödsdriften presenterar psykoanalytiska, filosofiska och litterära tolkningar av Freuds ”Bortom lustprincipen”, samt perspektiv på döden i allmänhet och dödsdriften i synnerhet inom den psykoanalytiska idétraditionen. Boken rymmer texter av Charlotta Björklind, Lorenzo Chiesa, Johan Eriksson, Derek Hook, Per Magnus Johansson, Pablo Lerner, Catherine Malabou, Ulf Karl Olov Nilsson,…


Nytillkommen bok av Johan Eriksson om psyke, vetenskap & klinisk praktik!

Psykoanalysens filosofi är en essä som låter Freuds psykoanalys gå i dialog med fenomenologin och existensfilosofin för att reda ut frågor som: Vad är det för begrepp om psyket som ligger bakom psykoanalysens sätt att tänka kring det psykiska livets utveckling, problematik och inre dynamik? Vad är psykoanalysen för typ…


Nyutgiven bok om Robert Pfaller!

TankeKraft har nyligen släppt antologin Den förnekade kunskapen om den österrikiske kulturteoretikern och filosofen Robert Pfaller. Pfallers tänkande är influerat av psykoanalytisk kritik och har en relevans i områden som sociologi, teologi och pedagogik. Antologin är en introduktion till Pfallers författarskap.


Nya böcker av Catherine Malabou

Vad ska vi göra med vår hjärna? och Olyckans ontologi är de första svenska översättningarna av Catherine Malabou. De två böckerna utforskar hjärnans och det mänskliga subjektets plasticitet och föränderlighet.


Två nytillkomna föreläsningsband av Michel Foucault

”Att styra de levande” och ”Subjektivitet och sanning” är nu tillkomna till TankeKrafts utgivning av Foucaults föreläsningsserier på Collège de France åren mellan 1970 och 1984. Se mer information under respektive bok.


TankeKrafts första skönlitterära bok är här!

Med Jenny Hvals ”Kokong”, i översättning av Jenny Högström, inleds TankeKrafts skönlitterära utgivning. Romanen berättar om Jos liv i den fiktiva staden Aybourne, en plats där gränserna mellan dröm och verklighet, inre och yttre, luckras upp. Skriven på en samtidigt suggestiv och saklig prosa skapar ”Kokong”, med Chris Kraus ord,…


Nytillkommen bok av Nancy Fraser

Nyliberalismen krackelerar, men vad kommer att ersätta den? Det globala politiska, ekologiska, ekonomiska och sociala sammanbrottet – som symboliserades men inte orsakades av Donald Trumps seger i presidentvalet – har slutgiltigt grusat föreställningen om att den nyliberala kapitalismen gynnar det stora flertalet. Nancy Fraser utforskar hur denna föreställning under det…


Ny bok av Nancy Fraser!

Feminismen måste vara antikapitalistisk, ekosocialistisk och antirasistisk. Det här är ett manifest för de 99 procenten, i vilket Nancy Fraser, Cinzia Arruzza och Tithi Bhattacharya skapar en plattform för den globala feministrörelse som växt fram under de senaste tre åren.


Ny bok av Chantal Mouffe!

I Till vänsterpopulismens försvar argumenterar den belgiske teoretikern Chantal Mouffe för att den centrala politiska konflikten inom de närmaste åren kommer att utkämpas mellan höger- och vänsterpopulismen. Trots de risker denna polarisering för med sig menar Mouffe att den bär på en stark demokratisk potential – en väg som leder…