Press

Recensionsexemplar kan beställas från förlaget. Bilder får användas kostnadsfritt, men bara i anslutning till utgivningen av boken ifråga. Vid publicering av författarporträtt skall fotograf alltid anges. Kontaktuppgifter till våra författare kan fås från redaktionen.