Om Tankekraft Förlag

TankeKraft förlag bildades hösten 2003. Förlagets första bok utkom sommaren därpå och vid skrivande stund arbetar vi bland annat med översättningar av Catherine Malabou och Chantal Mouffe.

TankeKraft är och förblir ett litet och från periferin kämpande förlag som främst ger ut politisk teori och filosofi.