, ,

Turistisk vithet och begäret till den andra

I Turistisk vithet och begäret till den andra kartlägger och granskar kulturgeografen Katarina Mattsson fenomenet etnisk turism, en global turismform där samtida resenärer vill uppleva exotiska och primitiva kulturer i så autentisk form som möjligt. Helst vill de komma i närkontakt med avlägsna och isolerade folkgrupper som aldrig tidigare varit i kontakt med turister.

Boken tar avstamp i en grupp svenska resenärers besök hos svarta familjer i en by på den sydafrikanska landsbygden. Under vistelsen uppstår en rad situationer och möten som på olika sätt synliggör hur konstruktioner av skillnad, annanhet och vithet präglar resenärernas känsloyttringar, upplevelser och handlingsmönster.

Utifrån dessa möten utforskar Mattsson hur den etniska turismen tar form kring konstruktioner av turistisk vithet och ett underliggande begär till den andra.

  • Utgivningsår 2016
  • ISBN 978-91-88203-14-4
  • Sidantal 126
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg