Kapitalets gåta och kapitalismens kriser, del 2 – Frågor (2011)

Kapitalets gåta och kapitalismens kriser (2011) Del 2 – Frågor
David Harvey och Catharina Thörn
Måndagen den 14 november 2011, kl. 19:00
Föreläsningen är på engelska.

I en föreläsning och ett efterföljande samtal med Catharina Thörn kommer David Harvey att diskutera urbanisering, klasskamp och kapitalackumulationens dynamik.

Om föreläsningen:
Krisen år 2007-2009 hade, precis som många av sina föregångare, sin upprinnelse på fastighetsmarknaderna (i det här fallet handlade det specifikt om USA). Förhållandet mellan urbanisering, markexploatering och uppkomsten av kriser har emellertid sällan uppmärksammats. Jag kommer därför att göra några preliminära observationer, både praktiska och teoretiska, som rör förhållandet mellan urbaniseringen, kapitalackumulationens dynamik och klasskampen världen över.

David Harvey är verksam vid City University of New York (CUNY). Han är aktuell med boken Kapitalets gåta på TankeKraft förlag. TankeKraft förlag har tidigare publicerat David Harveys bok Den globala kapitalismens rum. Catharina Thörn är sociolog och verksam vid Institutet för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.