Ny bok av Chantal Mouffe!

I Till vänsterpopulismens försvar argumenterar den belgiske teoretikern Chantal Mouffe för att den centrala politiska konflikten inom de närmaste åren kommer att utkämpas mellan höger- och vänsterpopulismen. Trots de risker denna polarisering för med sig menar Mouffe att den bär på en stark demokratisk potential – en väg som leder bort från den socialdemokratiska mittenpolitikens hegemoni. I kontrast till denna konsensuspräglade politik lyfter Mouffe fram det radikala vänsterpopulistiska projektet som en möjlighet för utökad jämlikhet och fördjupad demokrati.