Nytillkommen bok av Johan Eriksson om psyke, vetenskap & klinisk praktik!

Psykoanalysens filosofi är en essä som låter Freuds psykoanalys gå i dialog med fenomenologin och existensfilosofin för att reda ut frågor som: Vad är det för begrepp om psyket som ligger bakom psykoanalysens sätt att tänka kring det psykiska livets utveckling, problematik och inre dynamik? Vad är psykoanalysen för typ av psykologi? Vad innebär terapeutisk framgång för psykoanalysen? Johan Eriksson vill med detta påbörja utvecklingen mot tillfredsställande svar på ontologiska, epistemologiska och etiska frågeställningar inom den psykoanalytiska disciplinen.