Strategier på väg mot det etiska (ljud)

TankeVerket på Södra teatern:
Gayatri Chakravorty Spivak och Mikela Lundahl
Söndagen den 4 december 2011 kl. 19:00
Föreläsningen är på engelska

I en föreläsning och ett efterföljande samtal med idéhistorikern Mikela Lundahl kommer Gayatri Spivak att diskutera subalternisering och epistemologisk skolning.

Om föreläsningen:
Utan en omorganisering av begär finns det ingen möjlighet att reparera den skada som den kapitalistiska globaliseringen oavlåtligen producerar. Detta är inte ett utopiskt påstående. Det handlar om en oförtruten kamp för att komplettera avantgardismen. Dessa antaganden kommer att diskuteras med avseende på kön och subalternisering i den globala utopin, liksom i förhållande till den svaga epistemologiska skolning som erbjuds av en minoritetiserad konstvärld.

Gayatri Chakravorty Spivak är verksam vid Columbia University. Hon är aktuell med boken Subalternisering i den globala utopin på TankeKraft förlag. Mikela Lundahl är idéhistoriker vid Göteborgs Universitet