TankeVerket på Södra teatern: Dagens interregnum och dess trefaldiga utmaning (2011)

Zygmunt Bauman
Onsdagen den 17 augusti, kl. 19:00
Föreläsningen är på engelska.