TankeVerket på Södra teatern: Demokrati och populism: Är de förenliga? (2011)

Demokrati och populism: Är de förenliga?
Torsdagen den 15 september, kl. 19:00
Chantal Mouffe, Ernesto Laclau och Peo Hansen

I dagens politiska vokabulär används adjektivet ”populistisk” uteslutande som ett skällsord, och populistiska partier framställs som ett hot mot demokratin. Man säger att det populistiska förhållningssättet kännetecknar extremhögern, och att politiska vänsterpartier följaktligen bör ta avstånd från varje form av populism.
I kontrast till detta synsätt hävdade Ernesto Laclau och Chantal Mouffe att den demokratiska politiken med nödvändighet har en populistisk dimension, och att det centrala problemet för demokratin handlar om hur ”folket” konstrueras. Vad som behövs idag är framväxten av en vänsterpopulism som syftar till att skapa en kollektiv vilja grundad i en kedja av överensstämmelser mellan olika demokratiska krav.