TankeVerket på Södra teatern: Jacques Rancière (2011)

Kan vi fortfarande tala om demokrati?
Jacques Rancière och Kim West
Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 19:00
Föreläsningen är på engelska