TankeVerket på Södra teatern: Mångkultur och skillnadstänkande (2011)

Mångkultur och skillnadstänkande
Judith Butler och Edda Manga
Onsdagen den 25 maj, kl 19:00
Föreläsningen är på engelska

Judith Butler är inbjuden till Stockholm av Nobelmuseet, där hon tisdag 24 maj håller The Neale Wheeler Watson Lecture 2011, med titeln: ”Precarious Life: The Obligations of Proximity”

I en förläsning och ett efterföljande samtal med Edda Manga kommer Butler att diskutera mångkultur och skillnadstänkande i dagens politiska kontext.

Liberala friheter förstås numera som avhängiga en hegemonisk kultur, en som kallas ”moderniteten” och som är avhängig en viss progressiv redogörelse för ökade friheter. Men vad händer när denna okritiska domän av ”kultur”, som fungerar som en förutsätt¬ning för liberal frihet, i sin tur blir grund för att sanktionera former av kulturellt och religiöst hat. Judith Butler har genom sina studier i queerteori och politisk filosofi etablerat som en av vår tids viktigaste tänkare och kritiker.

Judith Butler är verksam som gästande professor vid Columbiauniversitetet i New York. Hon är aktuell med böckerna Osäkra liv och Krigets ramar på TankeKraft förlag. Edda Manga är idéhistoriker vid Uppsala universitet och forskningsredaktör för nystartade webbtidskriften Feministiskt Perspektiv.