TankeVerket på Södra teatern: Suveränitetens förvandlingar och de nya murarna (2011)

Wendy Brown och Devrim Mavi
Måndagen den 23 maj, kl 19:00

Vi lever i en tid som sägs präglas av fria flöden, allt öppnare gränser och en allt närmare sammanbunden värld. Hur kommer det sig då att vi samtidigt ser en explosionsartad utbredning av murar och barriärer längs samma nationsgränser som påstås vara på väg att försvinna?

I sin nya bok Inhägnade stater, avtagande suveränitet undersöker Wendy Brown hur det alltmer intensiva murbyggandet hänger samman med nationalstaternas försvagade suveränitet. Med utgångspunkt i denna skenbara paradox analyserar Brown hur statens jakt på legitimitet och människors sökande efter säkerhet strålar samman i iögonfallande men i slutänden ineffektiva manifestationer av statlig suveränitet. De nya murarna representerar en längtan efter stabila horisonter i ett sammanhang där de flesta sådana horisonter tenderar att upplösas.

Wendy Brown är professor i statsvetenskap vid Universitetet i Berkeley, Kalifornien. Hon är aktuell med boken Inhägnade stater, avtagande suveränitet på TankeKraft förlag.