Två nya antologier om Deleuze och Žižek

Förlagets utgivning har nu kompletterats med antologierna ”Deleuze och litteraturen” och ”Žižek som samtidsanalytiker”. Mer information under respektive bok.