Två nytillkomna föreläsningsband av Michel Foucault

”Att styra de levande” och ”Subjektivitet och sanning” är nu tillkomna till TankeKrafts utgivning av Foucaults föreläsningsserier på Collège de France åren mellan 1970 och 1984. Se mer information under respektive bok.

Att styra de levande
Subjektivitet och sanning