bell hooks

bell hooks (1952-2021) var en amerikansk feministisk författare och aktivist.


Böcker av bell hooks