, ,

Postkolonial feminism, vol. 1

Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal?

Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen. I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att göra den postkoloniala feminismen till en av vår tids viktiga kritiska traditioner. Flera av texterna är numera klassiker som flitigt citeras och används, medan andra är mindre kända. Den övervägande delen av bidragen är tidigare opublicerade på svenska.

Antologins första tema belyser den postkoloniala feminismens framväxt och kontext utifrån centrala begrepp som historia, nation, identitet och tillhörighet. Syftet är att erbjuda läsaren olika ingångar till ämnet och tillhandahålla verktyg för förståelsen av några av dess viktigaste spår. Det andra temat behandlar frågor om kunskapsproduktion och diskursivt utrymme. Texterna i detta block kretsar kring teoretiska problem och utmaningar som rör epistemologi, metodologi, erfarenhet och tolkningsföreträde.

Redaktör för antologin är Paulina de los Reyes, som även har skrivit en längre inledning till boken samt en introducerande text till varje enskilt temablock. Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

  • Utgivningsår 2011
  • ISBN 978-91-976718-7-3
  • Sidantal 440
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Ann Laura Stoler, Anne McClintock m.fl


Mer ur Antirasism & Feminism m.fl