Bhaskar Sunkara

Sunkara är en amerikansk debattör och författare, chefredaktör på tidskriften Jacobin samt förläggare på tidskriften Tribune. I Det Socialistiska Manifestet pläderar han för hur socialismen kan vara en lösning på vår tids stora orättvisor.


Böcker av Bhaskar Sunkara