Bonnie Honig

Bonnie Honig är professor i statsvetenskap med politisk teori och rättsteori som forskningsområden. Boken Krispolitik är den första av hennes böcker som ges ut på svenska.


Böcker av Bonnie Honig