Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus är professor i den praktiska kunskapens filosofi vid Södertörns högskola. Han forskar och föreläser om filosofiska frågor som handlar om människans plats och betydelse, framför allt inom medicinen och vården.

Tidigare böcker på svenska innefattar Sjukdomens mening: Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik (Natur & Kultur, 2003) och Tabletter för känsliga själar: Den antidepressiva revolutionen (Nya Doxa, 2008) samt ett antal redigerade volymer, till exempel Vad är praktisk kunskap? (Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2010).

Han har publicerat ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och antologier inom områden som psykiatrins filosofi, medicinsk etik, filosofisk antropologi och hälso- och sjukdomsteori. Några färska exempel är: “Organ transplantation and personal identity: How does loss and change of organs have effects on the self?”, Journal of Medicine and Philosophy, vol. 37, 2012; “The relevance of Heidegger’s philosophy of technology for biomedical ethics”, Theoretical Medicine and Bioethics, vol. 34, 2013; “Naturalistic and phenomenological theories of health: Distinctions and connections”, in Human Experience and Nature: Examining the Relationship between Phenomenology and Naturalism, eds. H. Carel and D. Meacham, Cambridge University Press, 2013; “Depression and the self: A phenomenological approach”, Journal of Consciousness Studies, vol. 20, 2013; och “Anorexia Nervosa and the body uncanny”, Philosophy, Psychiatry, and Psychology, vol. 20, 2013. Han medverkar också regelbundet som skribent i Svenska Dagbladet och med bidrag till radio- och tv-program som rör medicinfilosofiska ämnen.


Böcker av Fredrik Svenaeus