Gloria Anzaldúa

Gloria Evangelina Anzaldúa var forskare oct aktivist, framförallt uppmärksammad för sin bok Borderlands/La Frontera: The New Mestiza.


Böcker av Gloria Anzaldúa