Joan Wallach Scott

Joan Wallach Scott är en amerikansk historiker och professor i Princeton, New Jersey. Scotts har specialiserat sig på fransk historia med inriktning på genushistoria.


Böcker av Joan Wallach Scott