Michael Heinrich

Michael Heinrich undervisar i nationalekonomi i Berlin och är chefredaktör för tidskriften PROKLA: Journal for Critical Social Science. Föreliggande bok är det första av hans verk som ges ut på svenska.


Böcker av Michael Heinrich