Paolo Virno

Paolo Virno är filosof och undervisar vid Roms universitet. Under 1960- och 1970-talen var han politiskt aktiv som medlem av den politiska grupperingen Potere Operaio (Arbetarmakt), som senare kom att utvecklas i den bredare autonoma rörelsen. Han är författare till ett flertal böcker i politisk filosofi och språkfilosofi.


Böcker av Paolo Virno