Wendy Brown

Wendy Brown är professor i statsvetenskap vid Universitetet i Berkeley, Kalifornien.

Hon är författare till ett flertal uppmärksammade böcker, bland vilka märks States of Injury och Regulating Aversion. På svenska finns sedan tidigare artikelsamlingen Att vinna framtiden åter.


Böcker av Wendy Brown