Arjun Appadurai

Arjun Appadurai är författare till den uppmärksammade studien Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization (1996). Vredens geografi, som är den tredje titeln i TankeKrafts bokserie ”Globaliseringens ideologier”, är hans första bok som ges ut på svenska.


Böcker av Arjun Appadurai