, ,

Vredens geografi

Att massorna har kapacitet att ingjuta fruktan är känt sedan länge. Men hur kommer det sig att vi i dagens liberala stater bevittnar en allt mer utpräglad rädsla för de fåtaliga – en fruktan för minoriteter av alla slag? För samhällsvetaren och antropologen Arjun Appadurai måste svaret på denna fråga sökas dels i historien om de moderna nationalstaternas uppkomst, dels i de speciella villkor som de senaste årens globaliseringsprocesser har skapat. Med utgångspunkt i den till synes paradoxala iakttagelsen att dagens förhärskande diskurs om öppna gränser och integration samexisterar med allt tätare utbrott av kulturellt motiverat våld och etnisk rensning, erbjuder han ett begreppsligt ramverk för att hantera några av de mest brännande politiska frågorna i vår tid.

  • Utgivningsår 2007
  • ISBN 978-91-976717-2-9
  • Sidantal 192
  • Original Fear of Small Numbers
  • Pris 120,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Antirasism & Liberalism m.fl