Arwid Lund

Lund är lektor vid Linnéuniversitet och undervisar i biblioteks- och informationsvetenskap. Han disputerade 2015 med sin avhandling Frihetens rike: Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen.


Böcker av Arwid Lund