,

Frihetens rike

Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

Inom den kognitiva kapitalismen har begrepp som webb 2.0, playbour och prosumers haglat över oss de senaste tio åren med sina lekfulla synergier mellan arbete och kapital. Frihetens rike är en kritisk granskning av frivilliga och produktiva aktiviteter inom svenskspråkiga Wikipedia. Hur förstås aktiviteterna och vilka förhoppningar knyts till dem? Kanske finns det i den allmänningsbaserade jämlika produktionen en underström av kritik och emancipatoriska öppningar mot ett postkapitalistiskt samhälle?

Arwid Lund studerar på djupet nio svenska wikipedianers föreställningar kring deras praktik och Wikipedias relation till kapitalismen, utifrån ett modernt och självständigt marxistiskt perspektiv.

  • Utgivningsår 2015
  • ISBN 978-91-88203-09-0
  • Sidantal 678
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Ekonomi & Marxism