Dalia Mukhtar-Landgren

Dalia Mukhtar-Landgren är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsämne rör Malmös transition från industri- till postindustriell stad som en ny form av kommunal politisk planering.


Böcker av Dalia Mukhtar-Landgren