, , ,

Den bästa av världar?

Hur ska vi förstå ett tillstånd där historien sägs ha nått sitt slut, ideologierna påstås vara döda och de politiska alternativen förmodas vara uttömda?

Den bästa av världar? belyser nio svenska forskare med olika akademisk bakgrund framväxten av en ”postpolitisk” logik som innebär att allt fler dimensioner av det mänskliga livet underordnas kraven på marknadsanpassning, produktivitet och effektivisering. Denna utveckling får långtgående konsekvenser för grundläggande frågor om makt och suveränitet, fri- och rättigheter, inkludering och exkludering, liv och död.

Dagens postpolitiska tillstånd ställer såväl samhällskritiken som det politiska motståndet inför svåra utmaningar. Med Sverige som utblickspunkt mot världen kartlägger författarna till denna antologi de teoretiska och praktiska implikationerna av det paradigmskifte som postpolitikens uppkomst innebär.

  • Utgivningsår 2008
  • ISBN 978-91-976718-0-4
  • Sidantal 376
  • Pris 140,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Antirasism & Feminism m.fl