David Harvey

David Harvey är verksam vid City University of New York och författare till en lång rad böcker om kapitalismens historiska och geografiska utveckling.


Böcker av David Harvey