Étienne Balibar

Étienne Balibar (1942-) är professor emeritus i filosofi vid universitetet Paris X. Som lärjunge till Louis Althusser har han varit en av de mest inflytelserika förvaltarna av det marxistiska idéarvet i Frankrike. Bland hans mångtaliga publikationer återfinns Att läsa kapitalet (tillsammans med Louis Althusser), Ras, nation, klass (tillsammans med Immanuel Wallerstein) samt Spinoza et la politique.


Böcker av Étienne Balibar