, , ,

Vi, det europeiska folket?

Europabygget tycks befinna sig i en permanent kris. Istället för en ”allt tätare sammanslutning mellan de europeiska folken”, ser vi hur Europa fragmenteras genom uppkomsten av nya skiljelinjer och hierarkier.

De dilemman och paradoxer som dagens Europa står inför är utgångspunkten för Étienne Balibars reflektioner i Vi, det europeiska folket? Det europeiska projektets verkliga ”sanningstest”, menar Balibar, står att finna i hur det förmår hantera de former av uteslutning och diskriminering som främst drabbar immigranter. I samband med att kontinenten påstår sig gå in i en ”postnationell” era, finns det en reell risk för att en slags europeisk apartheid uppstår och befästs som en integrerad del av den europeiska konstruktionen. För att motverka denna ödesdigra tendens krävs en aktiv kamp för en demokratisering av gränser och ett transnationellt medborgarskap som förmår omfatta alla människor som lever och verkar i Europa.

”Detta är utan tvekan en av de mest enastående politiska bedrifterna i våra dagar. I en öppen och engagerande prosa erbjuder Balibar en saklig och djupgående analys av vad medborgarskap skulle kunna innebära mot bakgrund av de förändrade förhållandena och den ökande immigrationen i Europa. Hans kritik åtföljs av en politisk vision om demokrati som är på samma gång behärskad och hoppfull.”

Judith Butler, litteraturprofessor och författare till böckerna Genustrubbel och Könet brinner!

Étienne Balibar (1942-) är professor emeritus i filosofi vid universitetet Paris X. Som lärjunge till Louis Althusser har han varit en av de mest inflytelserika förvaltarna av det marxistiska idéarvet i Frankrike. Bland hans mångtaliga publikationer återfinns Att läsa kapitalet (tillsammans med Louis Althusser), Ras, nation, klass(tillsammans med Immanuel Wallerstein) samt Spinoza et la politique.

  • Utgivningsår 2009
  • ISBN 978-91-976718-1-1
  • Sidantal 400
  • Original Nous, citoyens d’Europe?
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Antirasism & Demokratiteori m.fl