Immanuel Wallerstein

Immanuel Wallerstein är professor vid Yale och grundare av forskningsinstitutet Fernand Braudel Center vid Binghamton University. Genom sina mångtaliga böcker om världssystemets utveckling har han gjort sig känd som en av vår tids mest betydande samhällsvetare.


Böcker av Immanuel Wallerstein