, ,

Europeisk universalism

Vi befinner oss i slutet av en era – den europeiska universalismens era. Ända sedan 1500-talet har Europas makter urskuldat sina interventioner runtom i världen genom att hänvisa till begrepp som utveckling, civilisation och framsteg. Den outtalade premissen har varit att dessa idéer är universella, fastlagda i någonting som ofta benämnts »naturrätten«. Men som den framstående samhällsvetaren Immanuel Wallerstein visar i denna kärnfulla skrift är dessa föreställningar långt ifrån globala. Tvärtom har de sitt ursprung i en europeisk kontext där de fungerat som retoriska vapen i maktens händer. Det stora uppdrag som mänskligheten står inför idag är att skapa en »sann universalism«, en global mötesplats för ömsesidigt givande och tagande.

I Europeisk universalism ger Wallerstein återigen prov på det världssystemanalytiska perspektivets styrka när det gäller att belysa de strukturella omvälvningarna i dagens värld.

  • Utgivningsår 2007
  • ISBN 978-91-976717-1-2
  • Sidantal 144
  • Original European Universalism: The rhetoric of Power
  • Pris 120,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Immanuel Wallerstein


Mer ur Antirasism & Liberalism m.fl