Iris Marion Young

Iris Marion Young (1949-2006) var professor i statsvetenskap vid University of Chicago. I sin forskning ägnade hon sig framför allt åt frågor rörande demokrati, feminism och global rättvisa. Bland hennes publikationer återfinns Justice and the Politics of Difference, Inclusion and Democracy samt Att kasta tjejkast.


Böcker av Iris Marion Young