Jean-Luc Nancy

Jean-Luc Nancy är professor i filosofi vid European Graduate School och Strasbourgs universitet. Under inflytande av bland andra Jacques Derrida, Georges Bataille och Friedrich Nietzsche har han i sina mångtaliga böcker angripit flera av filosofins stora frågor: det politiska, gemenskapen och det gemensamma, friheten, existensen, det singulära, m.m. Nancy har även gjort sig ett namn inom konst-, film- och litteraturteori.


Böcker av Jean-Luc Nancy